فیلتر کربن مینرال تصفیه آب خانگی سی سی کا

فیلتر کربن مینرال تصفیه آب خانگی سی سی کا

فیلتر کربن مینرال دستگاه تصفیه آب خانگی سی سی کا پست کربن و مینرال با وزن 1 کیلوگرم و طول 20 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر هست.

نمایندگی دستگاه تصفیه آب سی سی کا cck.

فیلتر کربن مینرال تصفیه آب خانگی سی سی کا

از صفحه فروشگاه دستگاه تصفیه آب صنعتی ما هم دیدن فرمایید.

با تعداد فیلتر 2 عدد با انواع فیلتر پست کربن برای مرحله 5 و فیلتر مینرال برای مرحله 6 با عمر متوسط فیلترها برای 12 ماه است .

به آبی