پک فیلتر دستگاه تصفیه آب TEC فیلتر ممبراین – کربن نهایی post carbon – mineral

پک فیلتر دستگاه تصفیه آب TEC فیلتر ممبراین - کربن نهایی post carbon - mineral

پک فیلتر دستگاه تصفیه آب TEC فیلتر ممبراین – کربن نهایی post carbon – mineral این فیلترها دارای خواص آنتی باکتریال بوده و ساخت کشور تایوان ( تحت لیسانس کانادا ) هستند .

نمایندگی دستگاه تصفیه آب تک TEC

پک فیلتر دستگاه تصفیه آب TEC فیلتر ممبراین - کربن نهایی post carbon - mineral

از صفحه فروشگاه دستگاه تصفیه آب صنعتی ما هم دیدن فرمایید.

عمر متوسط فیلترها 12 ماه است و با دقت حذف ناخالصی ها 99 درصد و با حذف ناخالصی ها 99 درصد است .

به آبی